Buildings
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Cập nhật đến ngày: 23/08/2015 , Tổng số lượng hồ sơ  đăng ký xét tuyển đã nhận: 3936  
Ngành xét tuyển Tổ hợp môn Ưu tiên 
1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:
    Từ ngày 01/08/2015 – 20/08/2015; buổi sáng: từ 07g30 đến 11g30; buổi chiều: từ 13g00 đến 17g00.
2. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển và nhập học:
    a. Công bố danh sách trúng tuyển: ngày 24/08/2015 tại http://www.ufm.edu.vn/
    b. Thời gian nhập học: từ ngày 04/09 – 05/09/2015 tại số 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
3. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU
1 Quản trị kinh doanh D340107 A00, A01, D01, C01 400
2 Quản trị khách sạn D340107 A00, A01, D01, C01 160
3 Marketing D340115 A00, A01, D01, C01 400
4 Bất động sản D340116 A00, A01, D01, C01 80
5 Kinh doanh quốc tế D340120 A00, A01, D01, C01 320
6 Tài chính – Ngân hàng D340201 A00, A01, D01, C01 520
7 Kế toán D340301 A00, A01, D01, C01 200
8 Hệ thống thông tin quản lý D340405 A00, A01, D01, C01 100
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 A00, A01, D01, C01 120
10 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống D340109 A00, A01, D01, C01 100
11 Ngôn ngữ Anh D220201 D01 (môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) 100
4. Chương trình chất lượng cao và Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần
    Thí sinh trúng tuyển vào trường, khi làm thủ tục nhập học được đăng ký vào học Chương trình chất lượng cao (CLC) và Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần (CLCTATP).